Τιμοκατάλογος Παρόχου

Βασικό

60€/ έτος

 • 2000 αποδείξεις ανά έτος
 • Ανανέωση όποτε χρειαστεί

Ειδικό

0 +/ συμφωνία

 • ειδική τιμή συμφωνίας
 • αναλόγως των αποδείξεων

Προσαρμογή

0 +/ συμφωνία

 • ειδική τιμή συμφωνίας
 • για διασύνδεση με ERP

Βασικό

25€/ μήνα

 • έως 100 αποδείξεις την ημέρα

Μεγάλο

38€/ μήνα

 • έως 500 αποδείξεις την ημέρα

Προσαρμογή

0 +/ συμφωνία

 • ειδική τιμή συμφωνίας
 • αναλόγως των αποδείξεων

Κορυφαίος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
πιστοποιημένος από την ΑΑΔΕ

 • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Με Την Υπογραφή του πιο αξιόπιστου παρόχου
 • Πενταετή φύλαξη των παραστατικών
 • Φορολογικά οφέλη
 • Ηλεκτρονική διαχείριση παραστατικών από το portal της Softone
 • Ενημερώστε το myDATA σε 1 sec

Μιλήστε με τον λογιστή σας για τα φορολογικά οφέλη, που ουσιαστικά μειώνουν πολύ το κόστος της εφαρμογής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Επενδυτικές φοροαπαλλαγές

  Μειώστε τα φορολογητέα κέρδη σας μέσω της προσαύξησης κατά 100% όλων των δαπανών που αφορούν το 1ο έτος χρήσης της υπηρεσίας EINVOICING

 • Πλήρης απόσβεση εξοπλισμού

  Αποσβέστε από τον πρώτο κιόλας χρόνο, κάθε κόστος αγοράς εξοπλισμού και λογισμικού που θα πραγματοποιηθεί για τη χρήση της υπηρεσίας ENVOICING

 • Φορολογικές διευκολύνσεις

  Περιορίστε κατά 2 έτη το απαιτούμενο χρονικό διάστημα τήρησης των φορολογικών στοιχείων και βιβλίων που υπόκεινται σε έλεγχο από την ΑΑΔΕ

2103004011