Τιμοκατάλογος - SmartCashier

Βασικό

9€/ μήνα

 • Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης
 • Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών
 • Σύνδεση με MyData/ΑΑΔΕ
 • Παραμετρικά Τμήματα Ταμειακής
 • Απεριόριστα Παραστατικά *
 • * με βάση την προαγορά πακέτου παραστατικών από τον
  Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης SoftOne.gr

Τυπικό

15€/ μήνα

 • Το βασικό
 • +
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Σύνδεση με οθόνη πελάτη *
 • Σύνδεση με βάση ειδών
 • Πρόγραμμα ανταμοιβής
 • * www.iotscreens.com

Ειδικό

0+/ συμφωνία

 • Επιλογές από το τυπικό
 • +
 • Διασύνδεση με eshop
 • Συμμετοχή στο marketplace www.MyOrder.gr
 • Διασύνδεση με τρίτα συστήματα (erp, crm κλπ)
 • Διασύνδεση με IoT

Βασικό

108 €/ έτος

 • Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης
 • Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών
 • Σύνδεση με MyData/ΑΑΔΕ
 • Παραμετρικά Τμήματα Ταμειακής
 • Απεριόριστα Παραστατικά *
 • * με βάση την προαγορά πακέτου παραστατικών από τον
  Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης SoftOne.gr

Τυπικό

149€/ έτος

 • Το βασικό
 • +
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Σύνδεση με οθόνη πελάτη (με δεύτερη συσκευή android)
 • Σύνδεση με βάση ειδών
 • Σύνδεση με πρόγραμμα ανταμοιβής

Ειδικό

0+/ συμφωνία

 • Επιλογές από το τυπικό
 • +
 • Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου
 • Διασύνδεση με eshop
 • Συμμετοχή στο marketplace www.MyOrder.gr
 • Διασύνδεση με τρίτα συστήματα (erp, crm κλπ)
2103004011